Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hamn-Sveriges största solcellsanläggning invigd i Stockholm Norvik Hamn

Thomas Andersson, Harry Bouveng och Fredrik Lindstål vid den nya solcellsanläggningen i Stockholm Norvik

Sveriges modernaste hamn, Stockholm Norvik, har nu även utrustats med hamn-Sveriges största solcellsanläggning. Det är en fortsatt satsning på förnybar energi som är helt i linje med Stockholms Hamnars långsiktiga miljömål.

Den 22 september invigdes Stockholm Hamnars nya solcellsanläggning i Stockholm Norvik Hamn. Anläggningen är bolagets femte i ordningen och mäter hela 3600 kvm. Den kan leverera el med en toppeffekt på 605 kW och har årlig produktion på 560 MWh, vilket motsvarar elförbrukningen för 25 genomsnittsvillor.

– Stockholms Hamnar fortsätter satsningen på förnybar energi enligt vår långsiktiga miljö- och klimathandlingsplan. Stockholm Norvik Hamn har nu utrustats med en takmonterad solcellsanläggning som blir störst i hamn-Sverige, säger Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB.

Solcellerna är placerade på taket till hamnens största byggnad, en lagerlokal. Elen kommer att förbrukas inom hamnen och för hamndrift.

Idola Solkraft har byggt anläggningen som är Stockholms Hamnars femte solcellsanläggning. Den första invigdes 2013 i Frihamnen. Den totala topproduktionen för samtliga anläggningar är 995 MWh.

Stockholm Norvik Hamn stod färdig 2020 och har utformats med utgångspunkten att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Alla byggnader är byggda enligt Miljöbyggnad Silver och är förberedda för att kunna utrustas med solcellsanläggningar på taken. Hela hamnen drivs med miljömärkt el och alla kajlägen är förberedda för elanslutning av fartyg.

Läs mer om Stockholms Hamnars solcellanläggningar
Läs mer om Stockholms Hamnars miljömål

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se