Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kryssningstrafiken genererar stora intäkter till Stockholmsregionen

En oberoende undersökning visar att kryssningsindustrin ger ett stort bidrag till Stockholmsregionen med en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen.

Under 2018 genomförde det externa företaget GP Wild en undersökning som visar kryssningsindustrins totala ekonomiska effekt i Stockholmsregionen. Undersökningen genomfördes även i ett 20-tal andra hamnstäder.

Under 2018 kom 623 000 kryssningspassagerare och 240 000 besättningsmän till Stockholm. Tillsammans spenderade de över 600 miljoner kronor på hotell, mat, sightseeingturer, shopping mm. Dessutom spenderade kryssningsrederierna sammanlagt 270 miljoner kronor på hamnavgifter, lotsavgifter och farledsavgifter i Stockholm.

De totalt 870 miljoner som spenderades av passagerare, besättning och kryssningsrederier har en stor betydelse för sysselsättning och intäkter med en ekonomisk effekt på 1,87 miljarder och 1 100 arbetstillfällen.

De flesta kryssningspassagerare kommer från Tyskland, USA och Storbritannien. Den typiske Stockholmsbesökaren är 57 år och har en person i sällskap. Tre av fyra passagerare som reste till Stockholm var extremt eller mycket nöjda med besöket jämfört med deras förväntningar. De allra flesta kan tänka sig rekommendera Stockholms som destination till vänner.

Fakta

Dagspassagerarna spenderar i snitt 760 kronor per person.
Turnaroundpassagerare* spenderar i snitt 2700 kronor per person.
Besättningsmän spenderar i snitt 500 kronor per person.

*Turnaroundpassagerare påbörjar eller avslutar sin kryssning i Stockholm. De har oftast kommit till Stockholm med flyg eller tåg och har även en eller ett par övernattningar på hotell i anslutning till kryssningsresan.

Rapporten i sin helhet

Läs mer i hela kryssningsrapporten (pdf)