Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ombyggnad 2013-2016

Deltagare i projektet och anställd i hamnen går hand i hand med fartyget Rosella i bakgrunden

Åren 2013-2016 moderniserades Kapellskärs hamn. Bland annat byggdes en helt ny pir på 245 meter och de två befintliga pirerna rustades upp. Hamnen gick från tre till fem moderna fartygslägen.

Hamnytan i Kapellskär nästan fördubblades och lösningar för logistik och säkerhet uppdaterades. Insegling och hamnbassäng gjordes djupare. Ett nytt pumphus uppfördes för att ta hand om fartygets avloppsvatten och en ny vattenreservoar byggdes för att erbjuda fartygen färskvatten.

Efter om- och tillbyggnaden är Kapellskärs hamn rustad för att möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar.

Läs mer om Kapellskärs historia (extern länk)

Läs eller ladda ner boken om Kapellskärs utvecklingsprojekt

Se filmen om det avslutade projektet: