Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholm Norvik Hamn logistiknav för koldioxid i östra Sverige

Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

Genom att etablera ett logistiknav för koldioxid i Stockholm Norvik Hamn är det möjligt att skapa en effektiv och hållbar transportkedja för koldioxid från flera potentiella utsläppare i östra Sverige. Det här visar slutrapporten från förstudien i projekt NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden.

Inom området CCS, Carbon Capture and Storage, där koldioxid fångas in och lagras har en ny rapport tagits fram inom ramen för projekt NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden. Slutrapporten för förstudien visar att det finns goda förutsättningar att ur ett logistiskt, tekniskt och operationellt perspektiv framgångsrikt etablera en central logistiknod för koldioxid i östra Sverige vid Stockholm Norvik Hamn. Hamnens infrastruktur är effektiv och det finns goda utvecklingsmöjligheter vad gäller infrastruktur, kajlägen och ytor i och intill hamnen. Oavsett vilken verksamhet som ger upphov till utsläppen så kan koldioxiden transporteras till den nya noden för mellanlagring innan den fraktas med större fartyg till sin slutdestination.

– Det är oerhört glädjande att Stockholm Norvik Hamn har potential att vara en viktig del av lösningen för att nå nationella, regionala och Stockholms stads egna klimatmål. Nu arbetar vi vidare med målbilden att etablera ett nav för en effektiv logistikkedja och möjliggöra CCS i stor skala i östra Mellansverige, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

För att nå viktiga klimatmål, exempelvis Sveriges mål om nettonollutsläpp senast 2045 krävs negativa utsläpp. Negativa utsläpp kan erhållas genom att exempelvis kraftvärmeverk som förbränner biogen råvara fångar in koldioxiden för att sedan lagra den i berggrunden. De lagringsplatser för koldioxid som ligger i framkant av utvecklingen och som bedöms ha störst potential i närtid finns i Nordsjön. Därför krävs en fungerande och effektiv logistikkedja för att möjliggöra CCS i stor skala i östra Mellansverige.

Projektet NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden – drivs av Stockholms Hamnar och en förstudie genomfördes i samarbete med Stockholm Exergi, Mälarenergi, Söderenergi, Vattenfall, Heidelberg Materials, Nordkalk och Plagazi. Logistikinfrastrukturen ska inte bara vara öppen för deltagare i NICE-projektet, utan även för andra utsläppare av koldioxid.

Det fortsatta arbetet fokuserar på en detaljerad utformning av noden i nära dialog med leverantörer och deltagare i projektet. Målsättningen för det fortsatta arbetet är att möjliggöra investeringsbeslut för alla intressenter i värdekedjan.

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och följer Stockholms stads mål om ett Stockholm som är klimatpositivt 2030 och fossilfritt 2040.

Pressbild

Länk till pressbild (extern länk)