Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholm Norvik Hamn får EU-status

Karta över de europeiska transportkorridorerna samt flygbild över Stockholm Norvik Hamn

Stockholm Norvik Hamn har nyligen erhållit så kallad comprehensive-status efter en presenterad överenskommelse om EU:s förordning för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Att ingå i EU:s transportnätverk och få comprehensive-status innebär bland annat en möjlighet att söka stöd från EU. För Stockholm Norvik Hamns del skapar det större möjligheter att fortsätta utvecklas som nod för hållbara transporter och bli en ledande energihubb.

I slutet av december välkomnade EU-kommissionen en politisk överenskommelse mellan EU-parlamentet och Europeiska rådet som gäller ett förslag till reviderad förordning för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Den nya TEN-T-förordningen, som troligen formellt träder i kraft i april 2024, innebär bland annat statusförändringar för ett antal hamnar i Östersjön. För Stockholm Norvik Hamn innebär det att hamnen framöver har comprehensive-status.

Den nya statusen innebär att Stockholms Hamnar, tillsammans med kunder och samarbetspartner, kan söka finansiering och få stöd från EU för att ytterligare stärka Stockholm Norviks infrastruktur och erbjudande på bästa tänkbara läge i Östersjön. Det är viktigt för tillväxten, skapar jobb i regionen och underlättar för företag att agera mer hållbart.

– Det är ett välkommet besked att Stockholm Norvik Hamn framöver har en status inom EU:s transportnätverk. I våra utvecklingsprojekt är det viktigt att ha möjlighet att kunna söka extern finansiering och det här beskedet ger oss ytterligare kraft till att bibehålla och utveckla Stockholm Norviks position som en toppmodern hamn för framtiden, säger Magdalena Bosson, vd för Stockholms Hamn.

EU:s transeuropeiska transportnät är ett instrument för att utveckla en sammanhängande, effektiv, multimodal transportinfrastruktur med hög kvalitet i hela EU. Det omfattar järnvägar, inre vattenvägar, närsjöfartsrutter och vägar som förbinder urbana noder, kust- och inlandshamnar, flygplatser och terminaler. Enligt överenskommelsen kommer en hamns status i TEN-T-nätverket i fortsättningen även att bedömas på dess bidrag till energiomställningen, inte bara på grundval av godsmängd och passagerarantal.

– Det är mycket positivt att EU med denna förändring bekräftar hamnarnas viktiga bidrag till energiomställningen. Hamnar idag är mer än bara en del av sjötransportinfrastrukturen. Stockholm Norvik Hamn har potential att bli en strategisk hubb och partner när det gäller Stockholmsregionens utveckling inom bland annat innovation och samhällets omställning till ett hållbart energisystem. De europeiska hamnarna, särskilt de i Östersjön, har sannolikt en avgörande roll i Europas energiomställning, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Kommissionens förslag till översyn av nuvarande förordning från 2013 om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) lades fram som en del av paketet för effektiv och grön mobilitet. I det nya förslaget vill EU specifikt öka andelen transporter på järnväg, närsjöfart och inre vattenvägar med sikte på en mer hållbar sammansättning av transportsystemet och för att minska dess negativa effekter. Den reviderade TEN-T-förordningen syftar till att skapa en tydlig grund för utvecklingen av EU:s transportinfrastruktur fram till år 2050.

Pressbilder

Länk till bild 1 (extern länk)
Länk till bild 2 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se