Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nader har total kajkoll

Nader vid projektet i Hammarbyslussen

Sprängning under vattnet ett stenkast från Grand Hôtel och gjutning av en betongplatta som ska hindra Hammarbyslussen från att erodera sönder. Vi följde Nader Bakhshi som är ansvarig för underhållet av 14 kilometer kaj under en dag på jobbet.

07.35

Nader Bakhshi inleder den här fredagen med att träffa byggledaren Peter Sundström på Stockholms Hamnars huvudkontor. Som projektledare jobbar Nader väldigt nära de sex byggledare som för närvarande är involverade i de olika projekt han ansvarar för.

– Jag älskar lagarbete, att samspela med personer som har olika kompetenser och känna att vi har ett gemensamt driv som för projektet framåt. Peter är fantastisk att arbeta med, säger Nader och ger sin kollega en uppskattande klapp på axeln.

Peter Sundström kom just hem från ett besök på Norges västkust där företaget Seawalk bygger en hopfällbar flytbrygga avsedd för kryssningstrafiken i Nynäshamn.

– Min uppgift under besöket var att säkerställa att bryggan motsvarar alla de olika kvalitetskrav vi ställer, säger Peter Sundström.

Efter genomgången med Peter kan Nader konstatera att projektet verkar framskrida enligt plan.

08.30

Nader går igenom upphandlingsunderlaget till ett kommande projekt. Varje år ansvarar teknikenheten på Stockholms Hamnar för ett tiotal större anläggningsprojekt och ett stort antal mindre projekt. Som större räknas projekt med en budget på mellan 5 och 80 miljoner kronor.

– Det är många skattemiljoner i rullning och för att hantera de här pengarna på ett ansvarsfullt sätt måste man vara mycket kompetent när det gäller upphandlingar. Det går att spara väldigt mycket pengar, dels på att få entreprenörerna att konkurrera om att ge bästa priset, men också genom att skriva in rätt villkor i underlagen. Man måste helt enkelt tycka att det är jättekul med upphandlingar. Och det gör jag faktiskt, säger Nader med eftertryck.

10.00

Nader och Peter tar bilen från Frihamnen till Strömkajen för att inspektera arbeten som pågår där. Dels utförs en ganska rutinmässig underhållsmuddring där man tar upp skrot som cyklar och dylikt från botten. Men entreprenören gör även sprängningar för att få bort en bit berg under vattnet. En slags ponton har etablerats 20 meter ut från kajen varifrån sprängningsarbetet pågår.

– Av säkerhetsskäl vill vi ha ett djup på 4,2 meter vid kajen. Den här bergknallen stack upp lite för högt så nu tar vi bort den, berättar Nader.

Miljön är väldigt känslig. Sprängningen sker i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer med Grand Hôtel och Nationalmuseum ett stenkast bort.

– Här spränger vi inte med konventionella metoder eftersom risken för skador på kajer och husgrunder är alldeles för stor. I stället används en slags patroner som spräcker berget. Efter varje sprängning kontrollmäter vi efter vibrationer i marken. Hittills har det inte blivit några, säger Nader.

13.15

Nader och Peter styr kosan mot Hammarbyslussen. På en brygga vid slusskanalen hälsar de på byggledaren Thomas Karström. Den gigantiska ombyggnationen av Slussenområdet mellan Södermalm och Gamla stan får konsekvenser även för Hammarbyslussen. Eftersom Karl Johan-slussen hålls stängd under byggtiden så kommer Stockholms Hamnar att behöva tappa mycket större mängder vatten genom Hammarbyslussen.

– Problemet är att de ökade vattenmängderna även ökar risken för erosion. Och om stenar och jord börjar flytta på sig kan i värsta fall hela Hammarbyslussen följa med, säger Nader.

För att undvika det mardrömsscenariot ska man gjuta en stor platta av betong på slusskanalens botten som ska hålla allting på plats. Thomas Karström berättar att den grävskopa som står på en ponton mitt i slussen håller på att platta till en matta av stenar som lagts ut på slusskanalens botten som en slags grund för betongplattan.

15.00

På vägen tillbaka till kontoret berättar Nader att han redan som liten älskade att bygga saker. Kärleken håller i sig. Och efter att i många år ha arbetat som projektledare på olika byggföretag trivs han väldigt bra i sin nuvarande roll på Stockholms Hamnar.

– Vi har stora och spännande projekt men är samtidigt en förhållandevis liten arbetsplats. Det är väldigt skönt att ha mina närmaste arbetskamrater precis bredvid mig här på kontoret. Om det dyker upp något så kan vi ta det direkt utan krångel, säger Nader.

Han avslutar arbetsdagen med att stämma av planeringen av nästa veckas arbete med sin chef Mattias Sandell, teknisk chef på Stockholms Hamnar.

– Jobbet är roligt men det finns också en stor risk för stress. Om vi ska kunna gå hem och sova gott om nätterna gäller det att planera noggrant och inte lämna något åt slumpen, säger Nader.

Under de närmaste åren kommer Stockholms Hamnars arbete med kajunderhåll att vara inne i en särskilt intensiv period.

– Vi har en plan som går ut på att hinna ikapp med alla de större underhållsprojekten. Om fem år vill jag kunna säga att alla kajerna är i toppskick.