TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan
Stockholms ström. Amerikanska lyxkryssaren Brasil, 18200 br.reg.t. Ägare: Moore McCormack Lines Inc, New York. 26/5 1959
Stockholms ström. Amerikanska lyxkryssaren Brasil, 18200 br.reg.t. Ägare: Moore McCormack Lines Inc, New York. 26/5 1959. Fotograf: Oklart, bilden hämtad från Hamnstyrelsen. Rättigheter: SH har rättigheter att använda bilden.

Kryssningstrafiken

Amerikanska lyxkryssaren Brasil, 1959.

År 1884 började engelska rederier med kryssningstrafik till S:t Petersburg som även anlöpte Stockholm. Stockholmsutställningen lockade sex kryssningsfartyg hit. Lika många kom under OS 1912. 

Åren 1923-1939 var en period med flera kryssningsbesök varje sommar. Bland annat genomförde Svenska Amerika Linien kryssningar i Östersjön för att visa upp sina fina Atlantfartyg. Fartygen låg ute på Strömmen och väckte stor uppmärksamhet. 

År 1948 kom de första kryssningsfartygen efter kriget. Från omkring 1960 ökade kryssningstrafiken med ett rekord på 33 fartyg 1969. Under 1990-talet inleddes en ny och snabbare expansion. 

År 1991 mottog Stockholm 130 anlöp med 100 000 passagerare. År 2001 kom 191 fartyg med 170 000 passagerare. År 2011 kom 263 fartyg med cirka 450 000 passagerare. 

En kryssningsterminal stod klar i Frihamnen 2008. Den underlättar för fartygen att göra passagerarbyten i Stockholm.

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält