TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan
Klint_vaxholm
Klint_vaxholm. Fotograf: Klint. Rättigheter: Stockholms Hamnar har publiceringstillstånd, dock endast för webben. All annan användning måste stämmas av med kartbutiken Vöbam på Regeringsgatan 77, tfn 08-10 21 21 (www.vobam.se).

Vaxholm

Landhöjningen hade gjort att större fartyg på 1500-talet bara kunde segla in till Stockholm via Kodjupet och Oxdjupet nära Vaxholm. Gustav Vasa lät börja grunda upp Oxdjupet genom att dumpa sten där. Riksdagen beslöt 1544 att en befästning skulle anläggas på Vaxholmen som ett led i försvaret av Stockholm och där fartyg som tilläts passera kunde visiteras och förtullas. 

En stad växte upp på Vaxön. Vaxholm blev även centrum för tull, lots, handel och skärgårdstrafik. Vid Söderhamnen finns ett tullhus (arkitekt Johan Eberhard Carlberg 1736). 

Första ångfartyget som besökte Vaxholm var Amphitrite 1819. År 1836 fick Vaxholm regelbunden trafik till Stockholm genom att Ålandsbåtarna lade till här. År 1851 etablerade Djurgårds Ångbåts AB daglig trafik på Stockholm och en badanläggning öppnades i Vaxholm. 

År 1841 började en upprensning av Kodjupet. Djupet i farleden ökade från 2,5 till 5 meter. Även Oxdjupet har successivt rensats och är nu den djupare av de två farlederna vid Vaxholm.

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält