Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Katarinaberget

På Katarinaberget bodde många hamnarbetare och sjömän. Här låg också många institutioner för hamnen och sjöfarten.

Stockholms sjömanshem låg vid Slussen 1891-1964 (byggnaden intill T-banestationen). Sjömanshem fanns i många hamnstäder och där kunde gästande sjömän få kost och logi.

År 1961 beslutade Stockholms stadsfullmäktige att bilda Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för att förse sjömännen med hotellrum, främst i samband med av- och påmönstring. Sjöfartshotellet (nu Scandic Sjöfartshotellet) på Katarinavägen 26 öppnade 1964. Här huserar även Katarina Sjöfartsklubb.

Hamnförvaltningen hade sitt kontor i Drottsgården (där Nya KF-huset nu ligger) 1922-1967.

Saltsjöbanans slutstation och förvaltningsbyggnad (Katarinavägen 19; Axel Anderberg 1912) köptes 1938 av Sjömansinstitutet efter att slutstationen hade flyttat till Slussen. Här inrättades Stockholms sjömanskyrka som 2008 flyttade till Frihamnen.

Navigationsskolan (arkitekt Georg R. Ringström 1907) på Stigbergsgatan hette från 1951 Sjöbefälsskolan och lades ner 1982. På byggnadens tak sitter en tidkula som anger rätt tid för fartygen i hamnen (den faller 12.00 GMT). Tidkulan slutade användas 1936 men är nu åter i drift. En tidkula har funnits på Katarinaberget sedan 1849 då Navigationsskolan låg på Mosebacke Torg 5.

Läs citat av August Strindberg