1950-1999

Tavla som beskriver trafiken i hamnen 1973 och användes i en annonskampanj

Stockholms stad hade 750 000 invånare såväl 1950 som 2000. Men en befolkningstopp på drygt 800 000 invånare hade nåtts 1960. Antalet invånare i hela Stockholms län ökade under andra halvan av 1900-talet från 1,1 till 1,8 miljoner.

I början av 1950-talet passerades kol/koks som största varugrupp av både olja och sand/cement. Senare blev färjegodset det största exportgodset.

Under 1950- och 60-talen fortsatte den omfattande transoceana och europeiska utrikeshandeln över Stockholm även om Stockholms hamn i mitten på 1950-talet förlorade positionen som största importhamn då Göteborg blev störst även för denna trafik.

I slutet av 1960-talet inleddes en revolution inom världens transporthantering genom containern. Transportarbetet effektiviserades och mönstret för sjöfarten förändrades. Den transoceana trafiken lämnade successivt Östersjön och i stället etablerades feedertrafik (matartrafik med mindre fartyg) mellan hamnar på Nordsjökusten och Stockholm. En containerhamn öppnades vid Lindarängen 1971. 

År 1969 flyttades flottbasen och flottans varv från Stockholm till Muskö. Under 1960-talet upphörde den inrikes linjetrafiken. Skärgårdstrafiken drabbades på 1950-talet av en allvarlig kris och Mälartrafiken slogs nästan helt ut. Men under senare decennier har framförallt skärgårdstrafiken fått ökad betydelse för turister och stockholmares fritidsresor.

Det mest expansiva inslaget i efterkrigstidens sjöfart på Stockholm är Finlandstrafiken. Terminaler för Silja Line öppnade i Värtahamnen 1966 och för Viking Line i Masthamnen 1973. Vikinglinjen hade 1960 startat färjetrafik från Kapellskär.

Efter kommunismens fall i Östeuropa har även färjetrafiken på Ryssland, Estland och Lettland växt och kryssningstrafiken har expanderat kraftigt.

På 1990-talet förvärvade Stockholms Hamn AB hamnarna i Kapellskär och Nynäshamn, vilket ledde till att koncernen Stockholms Hamnar bildades.

Under slutet av 1900-talet upphörde det mesta av godshanteringen i alla Stockholms hamnar utom i dem som ligger vid Värtan. Nya bostadsområden byggdes, bland annat vid Hammarby sjö och Hornsberg.

Bild: Tavla som användes i en annonskampanj för Stockholms Hamnar 1973.