TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan
Stockholms Hamnars flaggor.
Stockholms Hamnars flaggor.. Fotograf: se orginalbild i bildbank. Rättigheter: se orginalbild i bildbank.

2000-talet

Vid millennieskiftet hade Stockholms stad 750 000 invånare. Tio år senare hade staden 820 000 invånare, vilket är fler än någonsin tidigare. I hela länet bor två miljoner människor. 

Sedan 2004 är Estland, Lettland, Litauen och Polen EU-medlemmar och Östersjön har åter blivit ett handelns hav. Östersjöregionen tillhör ett av Europas dynamiska tillväxtområden. 

Stockholms Hamnar har i dag trafik med containerfartyg från Bremerhaven, Hamburg och Rotterdam. En växande färjetrafik drivs till Finland, Estland, Ryssland, Lettland, Polen och Ryssland. Även kryssningstrafiken expanderar. Därtill kommer trafik på Gotland, Göta kanal, i skärgården, på Mälaren samt lokaltrafiken. 

Två tredjedelar av värdet av Finlands import och export går med färjor över Stockholms Hamnar. En stor del av Stockholms inkomster från besöksnäringen kommer från färje- och kryssningstrafiken. 

År 2009 öppnades en ny kryssningsterminal på Frihamnspiren och 2010 öppnades kryssningscentrum, museum och restaurang i Stora Tullhuset vid Stadsgården. 

Stockholms Hamnar driver flera stora utvecklingsprojekt som ett resultat av att staden växer och att regionens varuförsörjning måste ses över. Det innebär bland annat att gods- och containertrafiken ska flytta från Stockholm till Norvikudden norr om Nynäshamn där en ny hamn, Stockholm Norvik, ska byggas. Även för Oljehamnen på Loudden planeras en flyttning. 

En ny pir för hamnverksamhet skapas genom en utbyggnad i hamnbassängen vid Värtahamnen. Hamnen i Kapellskär ska byggas om, bland annat med en ny pir. 

Slussen vid Söderström ska byggas om, liksom hela den trafikanläggning som ligger där. Flera innerstadskajer rustas upp.

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält