TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan
Utsikt över Stockholm från öster, gjord till drottning Kristinas kröning 1650.
Utsikt över Stockholm från öster, gjord till drottning Kristinas kröning 1650.. Fotograf: Wolfgang Hartmann. Rättigheter: Stockholmskällans bild, rättighet att visa på Stockholms Hamnars historiska webbplats.

1600-talet

Källa: Stockholms Stadsmuseum. Bilden är hämtad från Stockholmskällan (extern länk).

År 1658 nådde Sverige sin maximala utbredning. Östersjön var då i det närmaste ett svenskt innanhav. Stockholm blev under 1600-talet Sveriges huvudstad i verklig mening. Mellan 1610 och 1680 ökade invånarantalet från 10 000 till 60 000. 

Statens handelspolitik gynnade systematiskt Stockholm. Rikskansler Axel Oxenstierna hävdade 1636 att ”man skall all consilia därhän dirigera, att Stockholm kommer upp och den blir populerad. Sedan skall väl Stockholm bringa de andra på benen.”

Redan i seglationsordningar 1614 och 1617 har Stockholms ställning inom handeln stärkts och 1636 skärptes det bottniska handelstvånget. Staten sökte även förhindra att exporten från Mälarlandskapen och Bergslagen gick över andra städer än Stockholm. Två tredjedelar av landets export och import gick under 1600-talet över Stockholm.  

Sedan Hansan hade förlorat sin ledande ställning i Nordeuropas politik och ekonomi blev invandrande holländare viktiga för Sveriges utrikeshandel. Amsterdam blev den viktigaste handelsparten. Men eftersom exporten och importen ökade så kraftigt, expanderade även handeln med Lübeck och Danzig i absoluta tal. 

Holländarna var skickliga sjöfarare och genom bättre fartyg och effektivare organisation lyckades de dramatiskt sänka fraktkostnaderna. Holländarnas betydelse visas bland annat av att en rad svenska sjöfartstermer har holländskt ursprung, till exempel stiltje, mojna, talja, svaja, preja, pejla, boj, koj, kajuta, skot, pyts, gippa, svabba, bidevind och pålstek. Ordet klinker kommer från de holländska arbetare som uppförde den första slussen i Söderström 1642. 

Holländska invandrare fick stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Ett exempel är Louis De Geer, kallad ”den svenska industrins fader”. Ett annat exempel är Jacob Momma som 1649 fick burskap som grosshandlare i Stockholm. Hans firma växte snabbt och blev kanske den största i Sverige. Tillsammans med brodern Abraham drev han bland annat bergsbruk i Norrbotten. På resorna i norr mötte de ”det berömmelige tam- såväl som vilddjuret renen” och vid adlandet antog de namnet Reenstierna. 

År 1635 infördes liberalare bestämmelser för utlänningars handelsverksamhet i Stockholm, vilket lockade hit fler utländska köpmän. Vid denna tid tycks Stockholms borgerskap inte ha ägt något skepp för utrikes fart. Nu började partrederier etableras och på 1670-talet fanns 28 stora skepp registrerade i staden, jämfört med 22 skepp totalt i övriga svenska städer som hade rätt att bedriva utrikeshandel. 

Järn och koppar var viktigast för exporten. Även tjära och beck blev nu viktiga exportprodukter. År 1640 påbörjades byggandet av ett tjärhov vid Tegelviken på Södermalm, där tjäran befriades från vatten och magasinerades. Verksamheten flyttades på 1680-talet till det becksjuderi (där tjära destillerades till beck) på Beckholmen som hade anlags 1633. 

Skeppsbron anlades på 1630-talet när stadsmuren revs och ny mark vanns genom utfyllnad. Här uppförde sedan de ledande handelshusen ståtliga byggnader. Den första slussen i Söderström, Drottning Kristinas sluss, öppnades 1642. 

Kronans skeppsgård, som byggde skepp för flottan, flyttades på 1640-talet från Blasieholmen till Skeppsholmen. Skeppsgården blev under stormaktstiden stadens största arbetsplats. Efter att skeppsgården flyttat till Skeppsholmen etablerades en fiskehamn vid Nybroviken, som då gick längre in än i dag. Packartorget (nu Norrmalmstorg) blev marknadsplats för fiskhandeln. 

Stockholms snabba expansion gjorde att Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen nu stadsplanerades. År 1662 flyttades järnvågen från Järntorget till slussområdet på Södermalm. Stadsgården blev nu en viktig exporthamn. 

År 1662 inrättades en styrmansskola i Stockholm som var landets första navigationsskola. Rodderskor började på 1600-talet svara för kollektivtrafiken till sjöss.

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält