Vattenområde vid Strömkajen avlyst t.o.m. 31 mars 2018

Karta över avlyst område vid Strömkajen

För att säkerställa vattendjupet för sjötrafiken utför Stockholms Hamnar just nu muddringsarbeten i Strömmen mellan Strömkajen och Skeppsbron. Därför är området avlyst för sjötrafik till och med 31 mars 2018.

Det avlysta vattenområdet kommer att vara helt avstängt för all sjötrafik till och från Strömkajen under den här perioden. Området markeras med ljusprickar. Sjöfarande uppmanas att passera utanför området, och med stor försiktighet.

Muddringsarbetet beräknas pågå vardagar 07-19 under perioden 10 oktober 2017 till 31 mars 2018.

Inom ramen för arbetet kan delar av södra Blasieholmen tillfälligt komma att stängas av. Fartygen förväntas kunna flytta tillbaka till ordinarie angöringsplatser vid Strömkajen 1 april 2018.