Varning för svaga isar

För att reglera Mälaren tappas vatten i Norrström vid Riksdagshuset och vid Hammarbyslussen. Det skapar strömmar i framför allt Mälaren, vilket kan orsaka så kallad underfrätning på isarna.

Isar som till synes verkar stabila kan lokalt vara svaga och förrädiska. Iaktta extra försiktighet vid smalare sund som Liljeholmsviken, Årsta holmar, Långholmskanalen och Essingesundet. Också isarna i Saltsjön kan påverkas av utströmmande vatten.

Det pågår även arbeten i vattnet i hamnområdet vid på båda sidor om Riddarholmen. Arbetsbåtar bryter rännor i Riddarfjärden för att ta sig fram, vilket påverkar isens bärighet.

Var försiktig i det vackra vintervädret!