Tillfälliga pontonbryggor utanför Junibacken

För att kunna ta emot större segelfartyg inför Gotland Runt Offshore race lägger KSSS ut pontonbryggor på 100 x 3 meter utanför Junibacken, Djurgården.

Arbetet med den första pontonen påbörjas 10 maj. Orange blinkljus finns på bryggnock och ledljus var 20:e meter.

Totalt läggs tre pontonlängder ut för havskappseglingen Gotland Runt Offshore Race som gästar Stockholm 1-4 juli 2021. Tidigare har denna tillfälliga hamnanläggning årligen byggts upp utanför Skeppsholmen.

Under sommaren kommer pontonerna att ligga kvar med syfte att kunna ta emot gästande båtar till Stockholm.