Stadsgårdsleden avstängd 14 februari - 2 mars

Slussens nya huvudbro väntas anlända till Slussen i februari 2020. Under cirka två veckor kommer bron sedan att monteras på plats. Från och med fredag 14/2 kl. 22.00 till måndag 2/3 kl. 05.00 är Stadsgårdsleden därför avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen.

Läs mer på Stockholms stads webbplats (extern länk)