Med anledning av covid-19

Med anledning av utbrottet av covid-19 vill Stockholms Hamnar förmedla följande information.

Vad gäller för hamnverksamheten?

Det arbete som är kopplat till ett anlöp och servicen till våra kunder fungerar som vanligt. Stockholms Hamnar följer utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter. Vi följer utvecklingen och håller informationen här uppdaterad. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan Stockholms Hamnar och berörda myndigheter och vi vidtar självfallet de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga. 

Stockholms Hamnar halverar hamnavgiften för färjetrafiken

Läs om hur förberedelserna ser ut inför kryssningssäsongen

Aktuell trafikinformation

Kontakta respektive rederi för aktuell trafikinformation.

Listan över kryssningsanlöp uppdateras så fort Stockholms Hamnar har fått bekräftelse från fartygsagenter om förändringar eller avbokningar av anlöp.

Stockholms hamn är en karantänshamn

Stockholms hamn är en karantänshamn. Det innebär att vi har beredskap att vid våra kajer i Stockholms stad ta emot fartyg som deklarerat att de har smitta ombord.
Läs mer här

Ansvar för smittskydd

I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten samarbetar nära världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas.

Folkhälsomyndigheten håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Folkhälsomyndigheten tar ställning till vilka åtgärder som är relevanta för det svenska samhället och samordnar på nationell nivå.

Inom varje region (före detta landsting) finns en ansvarig smittskyddsläkare som är operativt ansvarig för smittskyddet inom regionen. För Stockholms del är det smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats (extern länk)

Frågor & svar samt informationsblad för resenärer (extern länk)