Med anledning av covid-19

Med anledning av utbrottet av covid-19 vill Stockholms Hamnar förmedla följande information.

Vad gäller för hamnverksamheten?

Det arbete som är kopplat till ett anlöp och servicen till våra kunder fungerar som vanligt. Stockholms Hamnar följer utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter. Vi följer utvecklingen och håller informationen här uppdaterad. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan Stockholms Hamnar och berörda myndigheter och vi vidtar självfallet de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga. 

Läs om hur kryssningsindustrin arbetar med frågan (extern länk)

Aktuell trafikinformation

Kontakta respektive rederi för aktuell trafikinformation.

Det här gäller för inresa till Sverige 

Sedan februari 2021 gäller ett tillfälligt inreseförbud vid inresa från EU/EES-stater och några andra stater. Från och med den 30 juni anpassades den svenska regleringen till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis. Det innebär som huvudregel att det råder förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES om inte ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19 eller ett motsvarande intyg, kan visas upp. Denna reglering gäller för närvarande till och med den 31 oktober 2021.

Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

Inresa från övriga länder utanför EU/ESS och övrig information gällande resor, se aktuell information på krisinformation.se (extern länk)

Mer information samt frågor och svar finns också på den svenska regeringens webbplats samt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

I terminalerna 

I Stockholms Hamnars passagerarterminaler gör vi följande för att undvika situationer där smittspridning kan ske:

  • Skyltar med uppmaning att hålla två meters avstånd i terminalen, i passagerargångarna och vid tullfiltret.
  • Stolpar med avståndsskyltar eller markeringar i golvet med två meters avstånd från varandra placeras framför biljettkontrollen.
  • Utökad städning på platser där många passagerare rör sig och desinficering av till exempel ledstänger, hissknappar och toaletter. 
  • Handsprit på toaletterna samt i terminalen. 
  • Markeringar på bänkar att avstånd ska hållas. 
  • Vid behov görs utrop som informerar om att hålla avstånd från varandra.
  • Skyltar med uppmaning att använda munskydd om trängsel uppstår.

Stockholms hamn är en karantänshamn

Stockholms hamn är en karantänshamn. Det innebär att vi har beredskap att vid våra kajer i Stockholms stad ta emot fartyg som deklarerat att de har smitta ombord.
Läs mer här

Ansvar för smittskydd

I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten samarbetar nära världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas.

Folkhälsomyndigheten håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Folkhälsomyndigheten tar ställning till vilka åtgärder som är relevanta för det svenska samhället och samordnar på nationell nivå.

Inom varje region (före detta landsting) finns en ansvarig smittskyddsläkare som är operativt ansvarig för smittskyddet inom regionen. För Stockholms del är det smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats (extern länk)

Frågor & svar för resenärer (extern länk)