Med anledning av covid-19

Med anledning av utbrottet av covid-19 vill Stockholms Hamnar förmedla följande information.

Hamnverksamhet

Vad gäller för hamnverksamheten?

Det arbete som är kopplat till ett anlöp och servicen till våra kunder fungerar som vanligt. Stockholms Hamnar följer utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter. Vi följer utvecklingen och håller informationen här uppdaterad. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan Stockholms Hamnar och berörda myndigheter och vi vidtar självfallet de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga. 

Läs om kryssningssäsongen och covid-19

Läs om hur kryssningsindustrin arbetar med frågan (extern länk)

Aktuell trafikinformation

Kontakta respektive rederi för aktuell trafikinformation.

Kryssningssäsongen i Stockholms Hamnar och Östersjön är för närvarande framflyttad på grund av covid-19. Många kryssningsrederier har ställt in sina kryssningar till Stockholm och Nynäshamn. Listan över kryssningsanlöp uppdateras så fort Stockholms Hamnar har fått bekräftelse från fartygsagenter om förändringar eller avbokningar av anlöp.

I terminalerna 

I Stockholms Hamnars passagerarterminaler gör vi följande för att undvika situationer där smittspridning kan ske:

  • Skyltar med uppmaning att hålla två meters avstånd i terminalen, i passagerargångarna och vid tullfiltret.
  • Stolpar med avståndsskyltar eller markeringar i golvet med två meters avstånd från varandra placeras framför biljettkontrollen.
  • Utökad städning på platser där många passagerare rör sig och desinficering av till exempel ledstänger, hissknappar och toaletter. 
  • Handsprit på toaletterna samt i terminalen. 
  • Markeringar på bänkar att avstånd ska hållas. 
  • Vid behov görs utrop som informerar om att hålla avstånd från varandra.

Stockholms hamn är en karantänshamn

Stockholms hamn är en karantänshamn. Det innebär att vi har beredskap att vid våra kajer i Stockholms stad ta emot fartyg som deklarerat att de har smitta ombord.
Läs mer här

För Stockholms Hamnars kunder

Vad gäller för fastighetsverksamheten?

Läs mer här

Vad gäller för hamn- och skärgårdstrafiken samt stillaliggande kommersiell verksamhet?

Läs mer här

Ansvar för smittskydd

I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten samarbetar nära världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas.

Folkhälsomyndigheten håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Folkhälsomyndigheten tar ställning till vilka åtgärder som är relevanta för det svenska samhället och samordnar på nationell nivå.

Inom varje region (före detta landsting) finns en ansvarig smittskyddsläkare som är operativt ansvarig för smittskyddet inom regionen. För Stockholms del är det smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats (extern länk)

Frågor & svar för resenärer (extern länk)