Med anledning av Coronavirus-utbrottet i Kina

Med anledning av utbrottet av Coronavirus i Kina vill Stockholms Hamnar förmedla följande information.

Ansvar för smittskydd

I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten samarbetar nära med världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas.

Folkhälsomyndigheten håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Folkhälsomyndigheten tar ställning till vilka åtgärder som är relevanta för det svenska samhället och samordnar på nationell nivå.

Inom varje region (före detta landsting) finns en ansvarig smittskyddsläkare som är operativt ansvarig för smittskyddet inom regionen. För Stockholms del är det smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

Vad gäller för verksamheten i Stockholms Hamnar?

  • Den svenska Folkhälsomyndigheten eller världshälsoorganisationen WHO har i det här läget inte gett några särskilda direktiv eller restriktioner för resor eller resenärer.
  • I nuläget är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för att bli smittad i Sverige är mycket låg. 

Stockholms Hamnar följer utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter. Vi följer utvecklingen och håller informationen här uppdaterad. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan Stockholms Hamnar och berörda myndigheter och vi vidtar självfallet de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats (extern länk)

Frågor & svar samt informationsblad för resenärer (extern länk)