Bullrande arbeten i Frihamnen

Nu börjar förberedande arbeten för att anlägga en ny kryssningskaj i Frihamnen. Containerterminalen i Frihamnen stängde 2020 och den kaj och det område som nu frigjorts ska snart användas som både kryssningskaj och för tillfälliga projektlaster.

Initialt kommer arbetet med den nya kryssningskajen att medföra bullrande arbetsmoment. Vattenbilning av kajens krönbalk är planerad att pågå till vecka 40. Därefter kommer det att borras för foderrör vecka 40 till 43. Dessa två arbeten kan uppfattas som störande.

Arbete på kajen kommer sedan att fortsätta året ut med kajkonstruktion, belysning och ytbeläggning. Dessa arbeten bullrar inte.

Arbetena pågår måndag till fredag mellan kl. 07 och 18. I vissa fall kan även arbete pågå under lördagar.