Båthållplatsen Stora Tullhuset avstängd 31/1 – 20/4

Båthållplatsen Stora Tullhuset, vid Stadsgården kaj 158, är avstängd 31 januari – 20 april på grund av kajarbeten. Under tiden hänvisas fartyg till Stockholm Hamnars andra båthållplatser.

Här finns alla Stockholms Hamnars båthållplatser

Befintlig nedsänkning av kajen breddas österut. Ny landgång och ponton kommer att placeras öster om nedsänkningen. Läs mer om arbetet på Sjöfartsverkets webbplats (extern länk)