Arbeten i Frihamnen och på Loudden

Under hösten och vintern 2019/2020 gör Stockholms Hamnar olika arbeten i Frihamnen och på Loudden som kan komma att synas och höras av boende närmast hamnen.

I Frihamnen görs kajunderhåll vid Frihamnsbassängen. Arbetet startar under oktober och pågår till och med mars 2020. Arbetstiderna är vardagar klockan 07.00 – 16.00.

Avvecklingen av Loudden har påbörjats med rivning av cisterner. Detta arbete pågår fram till december 2021. Arbetstiderna för rivning och saneringsarbete är vardagar klockan 07.00 – 16.00. Vid enstaka tillfällen kan arbetstiden behöva förlängas då vissa arbetsmoment inte kan avslutas mitt i utförandet.

År 2022/2023 är området redo för ny bebyggelse som en del i Norra Djurgårdsstaden.