Arbeten på Loudden

Avvecklingen av Loudden har påbörjats med rivning av cisterner. Detta arbete pågår fram till december 2021.

Arbetstiderna för rivning och saneringsarbete är vardagar klockan 07.00 – 16.00. Vid enstaka tillfällen kan arbetstiden behöva förlängas då vissa arbetsmoment inte kan avslutas mitt i utförandet.

År 2022/2023 är området redo för ny bebyggelse som en del i Norra Djurgårdsstaden.