Vad händer och när?

Värtaterminalen

Oktober 2016

Tre av fem kajlägen i Värtahamnen är färdiga. Under hela 2016 renoveras kajerna längs med hamnbassängen för att bli lika moderna och funktionella som de redan färdiga hamndelarna. Under sommaren har en ledningskulvert byggts och ledningar för dagvatten dragits. Nya fundament för pollare och fendrar har gjutits.

Tvärs över hamnbassängen byggs ny hamnyta som är 130 x 60 meter med hjälp av spontväggar och påldäck. I oktober blev påldäcket klart och under hösten fortsätter arbetet med att fylla upp den nya ytan mellan spontväggarna. Hela projektet är färdigt vid årsskiftet 2016/2017.

Den 21 juni 2016 öppnade delar av den nybyggda Värtaterminalen för passagerare. Arbeten pågår fortfarande i och runt terminalen. Värtaterminalen nås som tidigare enklast från Gärdets t-bana. Tallink Siljas anslutningsbussar och Båtbussen från Cityterminalen ankommer direkt till Värtaterminalens entré.

Inne i Värtaterminalen finns Tallink Siljas biljettförsäljning och senare under året flyttar rederiet in sitt huvudkontor på plan 3 och 4. Ett grönskande tak-landskap pryder byggnaden och på översta taket finns också en 400 kvadratmeter stor solcellsanläggning som står för 10 procent av terminalens elförsörjning.
Kasta Loss Bistro Bar öppnar i slutet av oktober. Fram till dess finns det möjlighet att köpa vatten, läsk och enklare förtäring på plats.

Milstolpar för utvecklingsprojekt Värtan

Den 20 oktober 2015 anlöpte de första fartygen med passagerare till Värtahamnens två kajlägen, längst ut på den nybyggda piren. De helt nya incheckningskurerna, nya tullhuset och de övriga byggnaderna på hamnplanen bemannas sdean dess av hamn, rederier och myndigheter.

Den 21 juni 2016 öppnade den nybyggda Värtaterminalen för passagerare.

 

 

 

Logotypen för Samfinansierat av EU