Kortfakta om nya Värtahamnen

Den nya Värtahamnen då allt är klart

Nya Värtahamnen

 • Ombyggnaden av Värtahamnen ingår i stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och är en av förutsättningarna för att den nya stadsdelen ska kunna byggas.
 • Planerad byggtid: Sommaren 2013 till och med 2016.
 • Utbyggt område i vattnet: 85 000 kvm.
 • Hamnytan blir totalt 131 000 kvm - lika stor yta som Värtahamnen var före ombyggnaden.
 • Den nya hamnen får fem kajlägen och totalt 1200 meter kaj.
 • Direkt anslutning till Norra Länken leder trafiken bort från hamnen.
 • Fartygstrafiken går enligt ordinarie tidtabeller under hela ombyggnationen.
 • Kostnaden för utbyggnaden av hamnen inklusive den nya passagerarterminalen och infrastrukturförbättringar är 2,8 miljarder kronor.

Nya passagerarterminalen

 • Värtaterminalen blir 16 000 kvm stor och fyra våningar hög.
 • Byggtid från hösten 2014 till och med 2016.
 • 650 meter passagerargång till tre färjelägen direkt från terminalen.
 • Terminalen får bland annat café, restaurang och grönskande takterrasser som blir öppna för alla.
 • Direkt anslutning från bussar, taxi och personbilar samt framtida entré till shopping- och affärscentrum i kvarteret Valpariso.

Så här har piren byggts:

1012 rörpålar har vibrerats ner genom leran till fast berg. De längsta var 55 meter. På varje påle har hattliknande betongtoppar installerats. Mellan fyra toppar monterades ett 8 x 8 meter stort betongelement. Allt eftersom de förarmerade elementen var på plats gjöts de ihop med varandra. Tillsammans bildar de 840 betongelementen påldäcket. Grundläggningen blev klar under maj 2015. En krönbalk gjuts längs med ytterkanten på piren som fartygen lägger till vid när hamnen är klar.
 

EU-logotyp