Så här blir den nya Värtahamnen

Översiktsbild över hur den nya Värtahamnen kommer att se ut

1-5. Den nya hamnen har fem kajlägen och det längsta är 265 meter. Piren byggs ut med ett 65 000 kvm stort påldäck och en 20 000 kvm utfylld yta.

6. Miljöstation för källsortering av avfallet från fartygen.

7. Passagerargång direkt från terminalen till tre kajlägen.

8. Bussuppställning för chartrade bussar.

9. Incheckning för person- och lastbilar.

10. Försörjningsbyggnad för tömning av avloppsvatten, påfyllning av färskvatten och elanslutning till fartygen. Finns längs alla fem kajerna.

11. Energisnåla armaturer med LED-belysning.

12. Taxi och personbilar stannar i direkt anslutning till entrén för av- och påstigande.

13. Promenadvänliga, grönskande takterrasser med utsikt över hamninloppet, tillgängligt för alla.

14. Den 16 000 kvadratmeter stora passagerarterminalen i fyra våningar rymmer avgångs- och ankomsthall, lager och kontorslokaler, café och restaurang.

15. Den inre delen av hamnbassängen fylls igen och blir ny markyta för stadsutvecklingen. Arbetet pågår januari till december 2016.

16. Här ligger den nuvarande passagerarterminalen.

17. 500 meter till närmaste tunnelbanestation Gärdet.

18. Tullvisitationsbyggnad för person- och lastbilar.

19. Till kajläge 1 finns järnvägsspår för ombordlastning och omlastning av gods.

20. Fördelningsstationen förser samtliga kajlägen med el och vatten.

21. Direkt anslutning till Norra länkens tunnlar för fordonstrafiken.

EU-logotyp