Beställ säsongskort

  • 1Personuppgifter
  • 2Båtuppgifter
  • 3Betalning
  • 4Bekräftelse

Personuppgifter
säsongkortsinnehavare


Genom att du fullföljer ansökan godkänner du Stockholms Hamnars hantering av personuppgifter.

Läs mer
* obligatoriska uppgifter

Annan betalare


Genom att du fullföljer ansökan godkänner du Stockholms Hamnars hantering av personuppgifter.

Läs mer
Kortet skickas till: