Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Avtalsvillkor för slusskort för fritidsfartyg

  • För att kortet ska vara giltighet ska kortet vara ifyllt med samtliga uppgifter.
  • Kortet ska uppvisas för slusspersonalen vid passage mot Saltsjön.
  • Återbetalning för delvis använt årskort medges inte.
  • Betalat årskort återlöses inte.
  • Förlorat årskort ersätts inte av Stockholms Hamnar.
  • Vid missbruk kan Stockholms Hamnar utan ersättning återkalla kortet.