Köp slusskort

Här kan du beställa säsongskort för Hammarbyslussen.

Kortet kostar 800 kr om du beställer det här:

Beställ slusskort

Det går också bra att köpa slusskort i Hammarbyslussen. Priset är då 900 kr som betalas med kort. Kommer du från landsidan (utan båt), ring på porttelefonen och säg att du vill köpa ett årskort.

Kortet är bundet till den båt som anges i samband med beställningen. Det medger obegränsat antal passager genom Hammarbyslussen under hela 2019. Kortet skickas med post inom tio arbetsdagar. 

Eventuella frågor om insänd beställning görs till:
slusskort@stockholmshamnar.se
Tel. 08-670 28 00

Avtalsvillkor för slusskort för fritidsfartyg

  • För att kortet ska vara giltighet ska kortet vara ifyllt med samtliga uppgifter.
  • Kortet ska uppvisas för slusspersonalen vid passage mot Saltsjön.
  • Återbetalning för delvis använt årskort medges inte.
  • Betalat årskort återlöses inte.
  • Förlorat årskort ersätts inte av Stockholms Hamnar.
  • Vid missbruk kan Stockholms Hamnar utan ersättning återkalla kortet.