Beställ slusskort

Här kan du beställa säsongskort för Hammarbyslussen.

Kortet kostar 800 kr om du beställer direkt här via webbplatsen. Köper du det av personalen i slussen är priset 900 kr.

Beställ ditt slusskort här

Kortet är bundet till den båt som anges i samband med beställningen. Det medger obegränsat antal passager genom Hammarbyslussen under hela 2019. Kortet skickas med post inom tio arbetsdagar. 

Eventuella frågor om insänd beställning görs till:
slusskort@stockholmshamnar.se
Tel. 08-670 28 00

Avtalsvillkor för slusskort för fritidsfartyg

  • För att kortet ska vara giltighet ska kortet vara ifyllt med samtliga uppgifter.
  • Kortet ska uppvisas för slusspersonalen vid passage mot Saltsjön.
  • Återbetalning för delvis använt årskort medges inte.
  • Betalat årskort återlöses inte.
  • Förlorat årskort ersätts inte av Stockholms Hamnar.
  • Vid missbruk kan Stockholms Hamnar utan ersättning återkalla kortet.