Kundinformation med anledning av covid-19

Med anledning av rådande pandemi följer här information till er som är Stockholms Hamnars kund inom hamn- och skärgårdstrafiken samt stillaliggande kommersiell verksamhet.

Regeringen har vidtagit åtgärder för företagare med avsikten att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stockholm stad har också vidtagit ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

De stöd som finns för hyresvärdar från regeringen är inte applicerbara gentemot arrenden och Stockholms Hamnar. I dagsläget finns det alltså inte något stöd som Stockholms Hamnar kan söka om inom dessa segment.

Stockholms Hamnar kan därför bara guida er till de statliga och kommunala stöd som kan vara applicerbara för er verksamhet:

Kajhyra

Stockholms Hamnar erbjuder inte någon allmän rabatt för kajavgift utan hänvisar istället till regeringens beslut om åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet, till exempel omställningsstöd.

Stockholms Hamnar kan flytta fram förfallodatumet med 30 dagar på fakturor för kajavgift under kvartal 3. Ansökan om uppskov av förfallodatumet på kajavgift skickas till kajplats@stockholmshamnar.se. Eventuellt tidigare uppskov och tidigare avgiftsskuld måste vara reglerad för att ett framflyttat förfallodatum ska kunna medges.

Om ni önskar få en särskild bedömning av längre uppskov eller rabatt på kajavgift måste ni skicka in det här:

  • Undertecknade årsredovisningar, alternativt balans- och resultatrapporter för de två senaste åren.
  • En kortfattad beskrivning hur ni planerar att disponera fjolårets resultat.
  • En kortfattad beskrivning av de kostnadsreducerande åtgärder ni har genomfört samt eventuella underlag som styrker dessa.
  • En kortfattad beskrivning av de försök som ni gjort för att ställa om verksamheten samt eventuella underlag som styrker dessa.
  • Plan eller finansiell prognos för hur ni hanterar en kris som kan pågå under kvartal 2, 3 och 4 2020.
  • Stöd som ni sökt, t ex om ni lämnat nya preliminära skattedeklarationer, sökt omställningsstöd, tagit del av sänkta arbetsgivaravgifter samt ansökt om anstånd med att betala mervärdesskatt i enlighet med de åtgärder som regeringen, tillsammans med Skatteverket har kommunicerat.