Köpool

Stockholms Hamnar kan i mån av plats upplåta vissa kajplatser till fritidsfartyg som anses tillföra mervärde till hamn- och stadsbilden. Inom kort kan du anmäla ditt intresse att hyra kajplats på den här sidan.

Just nu är köpoolen tillfälligt stängd. Den öppnar på nytt i slutet av december 2018. Du som redan är anmäld måste då anmäla dig på nytt, men du behåller din gamla kötid.

 

Fartyget ska bland annat uppfylla följande krav:

 • Ska ägas av privatperson
 • Ska minst vara av skepps storlek, det vill säga minst 12 meter långt och minst 4 meter brett
 • Bör vara under 30 meter långt (l.ö.a.)
 • Vara registrerat i Sjöfartsregistret
 • Ha varit på varv regelbundet för underhållsarbete (minst vart femte år)
 • Arbetets omfattning ska finnas dokumenterat
 • Vara i gott och sjövärdigt skick
 • Vara väl försäkrat
 • Ska bidra till hamn/stadsbilden på ett positivt sätt
 • Ska ge ett gott visuellt intryck för allmänheten
 • Ska ha en tydlig maritim prägel och ge ett sjömansmässigt intryck
 • Får inte vara bostad åt ägaren eller någon annan (bo på båt-projektet på Söder Mälarstrand undantaget)
 • Kommersiell verksamhet får inte bedrivas ombord

En ansökan ska vid behov kunna styrkas med dokument som visar att ovanstående krav uppfylls.

Undantag från storlekskravet kan göras undantagsvis efter behandling i Fartygsrådet. Ärende till behandling ska lyftas av en av skutföreningarna i rådet.

Kreditprövning görs alltid innan kajplats erbjuds. Vid kreditprövning undersöks bland annat kreditvärdighet och att inga betalningsanmärkningar finns.

Kötid är bara relevant för fartyg och ägare som uppfyller Stockholms Hamnars krav.

En plats i köpoolen aldrig kan överlåtas.

Den sökande ansvarar för att meddela förändrade uppgifter till Stockholms Hamn.

Läs villkor för nyttjanderätt till kajplats (pdf)