Fritidsskutor

Sommarvy av Norr Mälarstrand och dess skutor.

Stockholms Hamn hyr ut kajplatser till fritidsskutor vid Strandvägen, Norr och Söder Mälarstrand, Norra Hammarbyhamnen, Liljeholmskajen och Ropsten. Platser för fritidsskutor hyrs ut till privatpersoner.

Söker du kajplats? Anmäl dig till köpoolen

Stockholms Hamnar har tecknat samarbetsavtal med de skepps- och fartygsföreningar som finns representerade vid kajerna. Föreningarna ska sköta tillsynen vid överenskommen kajsträcka och informera hamnen om eventuella brister och behov av åtgärder.

Fartygsrådet, skutföreningarna och Stockholms Hamn har gemensamt beslutat att de skutor som ska ligga vid innerstadskajerna måste vara godkända enligt gällande miljö- och säkerhetsregler.

Överlåtelse av skuta/fartyg som ligger i Stockholms hamn

Vid överlåtelse av skuta/fartyg, som ligger förtöjt vid kaj som förvaltas av Stockholms Hamnar, följer INTE kajplatsen med skutan vid försäljningen.