Markarbeten på Stadsgården

Nu pågår markarbeten vid Viking Lines terminal på Stadsgården. Arbetet görs för att effektivisera trafikflödena till och från Stadsgården och Masthamnen.

När arbetet är klart sommaren 2019 har Stockholms Hamnar byggt en större uppställningsyta för lastbilar, ett nytt speditionshus samt försett hamnen med ett så kallat ITS-system (intelligent trafikledningssystem) för en snabbare och säkrare trafikstyrning på hamnplanen. Projektet är delfinansierat av EU.