Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Mälarhamnar

Vid Hässelbyverket äger Fortum kajen och företaget ansvarar även för driften av anläggningen där flytande bränslen och bränslepellets hanteras. Stockholms Hamnars ansvar gäller främst farleden till Hässelbyverket.

Stuveriarbetet ombord på fartygen sköts av ett privat företag medan den kran, som används för lossningen tillhör Fortum.

Cementa transporterar cement sjövägen till företagets privata hamnanläggning vid Lövholmen. I likhet med vad som gäller i Hässelby är Stockholms Hamnars ansvar begränsat till farleden till hamndelen.