Loudden

Vy över Loudden i kvällssol.

Loudden är idag en mycket viktig hamn för transporten av bensin och brännoljor till Stockholmsområdet.

Inom oljehamnarna hanteras brandfarliga och explosiva varor. Därför gäller särskilda bestämmelser för tillträde och så vidare. Kontakta oljehamnen för närmare information, telefon 08-670 29 19 eller Bevaknings- och trafikcentralen 08-670 28 10.

I början av 2000-talet fattades ett beslut om nedläggning. Framför allt ska marken användas till bostäder. Nedläggningen av Loudden ingår i stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, men är en av de sista faserna i de planerna.

Läs om Louddens historia (extern länk)

Maskinrumslänsvatten kan pumpas till slamsugningsfordon.
Mottagningsstation finns för sorterat avfall.

Kajfakta

710: Längd 20 meter, kajdjup 8,9 meter. Max fartygslängd 100 m.
Utlastning av spilloljor. Färskvatten kan levereras.

709: Längd 38 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Tre marinsvängarmar 8'' för brännoljor och fotogen. Kopplingar för basoljor och Fame finns. Färskvatten kan levereras.

708: Längd 18 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Färskvatten kan levereras.

707: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 100 m.
Glykoler, avisningsvätskor samt etanoler kan tas emot. Färskvatten kan levereras.

706: Längd 66 meter, kajdjup 11,9 meter.
Tre marinsvängarmar 10'' för bensin, fotogen och brännoljor. Färskvatten kan levereras.

705: Längd 66 meter, kajdjup 11,9.
Tre marinsvängarmar 10" för bensin, fotogen och brännoljor. Färskvatten kan levereras.

704: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 100 m.
Glykoler, avisningsvätskor och fotogen kan tas emot. Färskvatten kan levereras.

703: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Alkoholer kan tas emot. Färskvatten kan levereras.

702: Längd 38 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Tre marinsvängarmar 10'' för bensin, fotogen, brännoljor, Fame och Ultra. Färskvatten kan levereras.

701: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Bunkerutlastning. Färskvatten kan levereras.

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.