Loudden

Energihamnen Loudden håller på att avvecklas. Området kommer att ge plats åt bostäder i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Avtalen med kunderna på Loudden upphörde under 2019.

Läs mer om framtiden på Loudden på Stockholms stads webbplats (extern länk)

Läs om Louddens historia (extern länk)

Störande arbeten pågår

Just nu pågår arbeten på Loudden som kan upplevas som störande av närboende. Läs mer om arbetena