Loudden

Loudden är en viktig hamn för transporten av bensin och brännoljor till Stockholmsområdet.

Inom oljehamnarna hanteras brandfarliga och explosiva varor. Därför gäller särskilda bestämmelser för tillträde och så vidare. Kontakta oljehamnen för närmare information, telefon 08-670 29 19 eller Bevaknings- och trafikcentralen 08-670 28 10.

Maskinrumslänsvatten kan pumpas till slamsugningsfordon.
Mottagningsstation finns för sorterat avfall.

Kajfakta

710: Längd 20 meter, kajdjup 8,9 meter. Max fartygslängd 100 m.
Utlastning av spilloljor. Färskvatten kan levereras.

709: Längd 38 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Tre marinsvängarmar 8'' för brännoljor och fotogen. Kopplingar för basoljor och Fame finns. Färskvatten kan levereras.

708: Längd 18 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Färskvatten kan levereras.

707: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 100 m.
Glykoler, avisningsvätskor samt etanoler kan tas emot. Färskvatten kan levereras.

706: Längd 66 meter, kajdjup 11,9 meter.
Tre marinsvängarmar 10'' för bensin, fotogen och brännoljor. Färskvatten kan levereras.

705: Längd 66 meter, kajdjup 11,9.
Tre marinsvängarmar 10" för bensin, fotogen och brännoljor. Färskvatten kan levereras.

704: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 100 m.
Glykoler, avisningsvätskor och fotogen kan tas emot. Färskvatten kan levereras.

703: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Alkoholer kan tas emot. Färskvatten kan levereras.

702: Längd 38 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Tre marinsvängarmar 10'' för bensin, fotogen, brännoljor, Fame och Ultra. Färskvatten kan levereras.

701: Längd 20 meter, kajdjup 10,4 meter. Max fartygslängd 200 m.
Bunkerutlastning. Färskvatten kan levereras.

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.

Underhålls- och ombyggnadsarbeten

Just nu pågår arbeten på Loudden och i Frihamnen som kan upplevas som störande av närboende. Läs mer om arbetena

Loudden ska avvecklas

Loudden håller på att avvecklas. Området kommer att ge plats åt bostäder i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Avtalen med kunderna på Loudden upphör 2019.

Läs mer om framtiden på Loudden på Stockholms stads webbplats (extern länk)

Läs om Louddens historia (extern länk)