Gods- & passagerartrafik i Frihamnen

För information om kostnader, tider och bokningar, kontakta rederiet. Om du klickar på rederiets namn öppnas ett nytt fönster med företagets webbplats.

Sankt Petersburg, Helsingfors och Tallinn

Moby Line SPL - Gods- och bilburen passagerartrafik 1 ggr/vecka

Vilka fartyg ligger inne och väntas komma in?

För aktuell trafikinformation, se Fartygsanlöp.