Gods- & passagerartrafik i Frihamnen

För information om kostnader, tider och bokningar, kontakta respektive rederi. Om du klickar på rederiets namn öppnas ett nytt fönster med företagets webbplats.

Sankt Petersburg, Helsingfors och Tallinn

St. Peter Line - Gods- och bilburen passagerartrafik 1 ggr/vecka

Vilka fartyg ligger inne och väntas komma in?

För aktuell trafikinformation, se Fartygsanlöp.