Frihamnen

Flygbild över Frihamnen

Från Frihamnen går färjor till Sankt Petersburg. Här finns också containerterminalen i Stockholm, CTF.

Läs mer om containerterminalen
Karta över Frihamnen och Värtahamnen (pdf)

Till Frihamnen anlöper ungefär hälften av de internationella kryssningsfartyg som kommer till Stockholm varje år. Här finns tre kryssningslägen och en stor, modern kryssningsterminal som möjliggör turnaround* i Stockholm.

Läs om Frihamnens historia (extern länk)
Få en historisk tillbakablick genom våra filmer (extern länk)

Kajfakta

Kaj 1

610-611: Längd 130 meter, kajdjup 6,0 meter.

Kaj 2

620-625: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 1 och 2 samt vid kaj 625. Passagerarterminal i Magasin 2.
Längd 412 meter, kajdjup 7,5-8,4 meter.

Kaj 3

630-631: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 4 och kaj 3.
Längd 135 meter, kajdjup 8,5-9,0 meter.

631-634: Vid kajplats 631-632 ligger tre spannmålssilos med en lastningsanordning. Speciella restriktioner gällande fartygsstorlek.
Längd 211 meter, kajdjup 9,0-10,6 meter.
Se detaljerad karta över Frihamnen 634 (pdf)

634-638: Längd 400 meter, kajdjup 10,0 meter.
Se detaljerad karta över Frihamnen 638 (pdf)

Kaj 4

640-641: Längd 110 meter, kajdjup 7,5 meter.

Kaj 5

650-652: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 4 och kaj 5.
Längd 222 meter, kajdjup 9,0 meter.
Se detaljerad karta över Frihamnen 650 (pdf)

653-655: Containerterminal. Två rälsbundna containerkranar.
Kran 1: Lyftkapacitet 42 ton i krok, 35 ton i containerok, utliggning 22 m från kajlinjen.
Kran 2: Lyftkapacitet 35 ton i krok, 35 ton i containerok, utliggning 37 m från kajlinjen, lyfthöjd 42 m.
Längd 240 meter, kajdjup 10,4 meter.

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.

* En turnaround är en kryssning som utgår från Stockholm. Då kommer resenärerna till Stockholm med flyg, tåg eller bil och sedan åker vidare med kryssningsfartyget. Fördelen för Stockholm med turnaround är att turisterna ofta väljer att stanna en eller flera nätter extra i Stockholm.