Frihamnen

Flygbild över Frihamnen med ett stort kryssningsfartyg på väg in

Från Frihamnen går färjor till Sankt Petersburg. Här finns också containerterminalen i Stockholm, CTF.

Karta över Frihamnen och Värtahamnen (pdf)

Till Frihamnen anlöper också ungefär hälften av kryssningsfartygen som kommer till Stockholm varje år och här finns en stor, modern kryssningsterminal som möjliggör flera så kallade turn-arounds* till Stockholm.

Läs mer om containerterminalen
Läs om Frihamnens historia (extern länk)
Få en historisk tillbakablick genom våra filmer (extern länk)

Kryssningslägen och kryssningsterminal

I Frihamnen finns tre kryssningslägen och en kryssningsterminal.

Se karta över kryssningslägen och kryssningsterminal (pdf)

Kajfakta

Kaj 1

611-610: Längd 130 meter, djup 6,0 meter

Kaj 2

625-620: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 1 och 2. Passagerarterminal i Magasin 2. Fast roro-läge vid kaj 625. Längd 412 meter, djup 7,3-7,9 meter

Kaj 3

630-631: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 4 och kaj 3. Längd 135 meter, djup 8,5 meter
631-634: Vid kajplats 631-632 ligger tre spannmålssilos med en lastningsanordning. Speciella restriktioner gällande fartygsstorlek. Längd 211 meter, djup 9,5 meter. Se detaljerad karta över Frihamnen 634 (pdf)
634-638: Längd 336 meter, djup 9,0 meter. Se detaljerad karta över Frihamnen 638 (pdf)

Kaj 4

641-640: Längd 110 meter, djup 7,5 meter

Kaj 5

655-653: Containerterminal. Två rälsbundna containerkranar. Kran 1: lyftkapacitet 42 ton i krok, 35 ton i containerok, utliggning 22 m från kajlinjen. Kran 2: 35 ton i krok, 35 ton i containerok, utliggning 37 m från kajlinjen, lyfthöjd 42 m. Längd 240 meter, djup 8,5-9,0 meter.
652-650: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 4 och kaj 5. Längd 222 meter, djup 7,5-8,5 meter. Se detaljerad karta över Frihamnen 650 (pdf)

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.

* En turnaround är en kryssning som utgår från Stockholm. Då kommer resenärerna till Stockholm med flyg, tåg eller bil och sedan åker vidare med kryssningsfartyget. Fördelen för Stockholm med turn-arounds är att turisterna ofta väljer att stanna en eller flera nätter extra i Stockholm.