Järnvägsanslutning

Det är viktigt att transporten mellan land och sjöfart fungerar så bra som möjligt med hänsyn till tid, ekonomi och effektivitet. En väl fungerande järnvägslösning för containerterminalen Frihamnen (CTF) är en förutsättning för att godsflödena ska fungera.

CTF har tillsammans med Green Cargo en rikstäckande järnvägslösning. Vi arbetar även med att hela tiden utveckla lösningen så att den fungerar så bra som möjligt för våra kunder och deras behov.

Till Green Cargos webbplats (extern länk)