Gränskontroll

I Frihamnen finns en av landets fem gränskontroller för livsmedel. Livsmedel som importeras från länder utanför EU ska genomgå en gränskontroll som utförs av Livsmedelsverket.

I Frihamnen kontrolleras främst animaliska produkter, men även vissa vegetabilier. Importörerna av dessa produkter ska förhandsanmäla aktuella sändningar för kontroll. Kontrollen sker i lokaler som uppfyller särskilda krav.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats (extern länk)