Projektet - att bygga Stockholm Norvik Hamn

Flygbild över Stockholm Norvik Hamn i maj 2020

Stockholms Hamnar bygger nu Sveriges nya hamn för rullande gods och containrar strax norr om Nynäshamn. Stockholm Norvik Hamn är ett nytt logistiknav i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

Vid Stockholm Norvik finns ett naturligt djup och här byggs en hamn som är anpassad för att kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan. NCC planerar att anlägga en logistik- och företagspark som ligger granne med hamnen.

Följ projektet i sociala medier

Facebook (extern länk)
Instagram (extern länk)

Stockholm växer

Stockholm Norvik Hamn tryggar effektivt varuförsörjning till Stockholms- och Mälardalsregionen som är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Med sådan tillväxt behövs långsiktiga satsningar på en väl fungerande infrastruktur och hamnen är en viktig del av den utvecklingen. När Stockholm Norvik Hamn öppnar stänger containerterminalen i Frihamnen och platsen frigörs för stadsutveckling.

Fartygen blir större

Volymerna på både containerfartyg och fartyg för rullande gods ökar. Rederierna bygger därför allt större fartyg, vilket är bra för både miljö och ekonomi. Stockholm Norvik Hamn möter de behov som moderna fartyg har när det gäller djup, kajlängd, terminalyta och en kort och enkel insegling från de stora farlederna.

En hållbar hamn

Sjöfarten påverkar miljön mindre än andra transportslag. Den nya hamnen följer EU:s ambitioner att öka andelen sjötransporter sett till mängden transporterat gods. En ny och modern hamn, byggd med den allra senaste tekniken och med direkt anslutning till motorväg och järnvägsspår är en effektiv och hållbar transportlösning.

Stockholm Norvik Hamn:

  • Byggs för både containerhantering och rullande gods.
  • Ligger fem mil söder om Stockholm.
  • Är granne med raffinaderiet Nynas AB och AGA:s LNG-terminal.
  • Har ett vattendjup på som mest 16,5 meter. Det möjliggör anlöp från Östersjöns större fartyg.
  • Har effektiva anslutningar till både väg och järnväg.
  • Blir, när hamnen är fullt utbyggd, cirka 44 hektar.
  • Kan hantera cirka 500 000 containrar per år samt kan ha en genomströmning av 200 000 fordon med rullande gods när hamnen är fullt utbyggd.
  • Byggstart 16 september 2016. Byggtiden är drygt tre. Det första fartyget anlöpte i maj 2020.
  • Containerverksamheten drivs av Hutchison Ports, en av världens största terminaloperatörer.

Studiebesök

För frågor om studiebesök, kontakta norvik@stockholmshamnar.se.

Frågor? Kontakta oss gärna:

Camilla Strümpel

Camilla Strümpel

Kommunikationschef

Telefon: 070-770 27 45
camilla.strumpel@stockholmshamnar.se

Tobias Kednert

Tobias Kednert

Projektchef Stockholm Norvik Hamn

Telefon: 08-670 27 67
tobias.kednert@stockholmshamnar.se