Verksamhetspolicy

Öppenhet, förtroende och utveckling ska känneteckna Stockholms Hamnar.

Det innebär att:

  • Vi möter framtidens krav genom lyhördhet och öppen kommunikation med kunder, intressenter samt mellan alla medarbetare inom koncernen.
  • Vi sätter kundnyttan främst och skapar förtroende genom att vara en aktiv, kompetent och pålitlig partner.
  • Ständig förbättring präglar allt vi gör. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av transport- och logistiksystem där sjöfart och hamnverksamhet ingår. Vårt samhällsansvar präglar och genomsyrar verksamheten.

Verksamhetssystem

Stockholms Hamnar har ett verksamhetssystem som beskriver hela företaget i processform. Systemet heter STHIL (Stockholms Hamnars Integrerade Ledningssystem). Det säkerställer bland annat att Stockholms Hamnars kvalitets- och miljöarbete genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt och att ledningen arbetar med ständig förbättring av och har kontroll över arbetets utveckling och resultat.

Stockholms Hamnar är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Se certifikat (pdf)