Utvecklingsprojekt

För att trygga varuförsörjningen och för att säkerställa Stockholms ställning som en hamn- och sjöfartsstad i världsklass driver Stockholms Hamnar ett antal utvecklingsprojekt.

Värtahamnen - Frihamnen

I området Värtahamnen-Frihamnen genomförs Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Projektet ingår i Stockholms stads stadsutvecklingsplan som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Utbyggnaden av Värtapiren är ett av de första stegen i den nya hamnstadsdelens utveckling.

Läs mer om Värtahamnen

Kapellskär

Kapellskärs hamn rustas upp för att möta marknadens behov, kraven på säkerhet och för att få en modernare, mer miljömässig hantering av verksamheten. En ny pir anläggs med en längd som möjliggör anlöp av morgondagens fartyg och markytorna utökas för att optimera trafikflödet i hamnen.

Läs mer om Kapellskär

Stockholm Norvik Hamn

I Sveriges största konsumtions- och företagstäta område byggs Stockholm Norvik, en modern hamn för rullande gods- och containertrafik. Den nya hamnen med anslutande företagspark ger ett lyft för hela Stockholmsregionen med positiva effekter för både företag och boende.

Läs mer om Stockholm Norvik