Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

  2015 

  2014 

  2013 

 Anlöp     8 735
 Passagerare, milj   11,6  11,7  12,1
 Gods, milj ton  8,3  8,3 8,3 
       
 Investeringar, milj kr   722   532 438
 Omsättning, milj kr 728  713 724
 Medarbetare 155  160 143

 

För mer information, se årsredovisning