Hamnar & linjer

Karta över de linjer som går till och från Stockholms Hamnars hamnar

Med hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn ligger Stockholms Hamnar strategiskt placerade mitt i hjärtat av Sveriges största och snabbast växande befolknings- och konsumtionsområde, Stockholm-Mälardalen.

Hamnarna i Stockholm (Stadsgården, Frihamnen och Värtahamnen) är centralhamnar för gods och passagerare till och från Finland, Ryssland och de baltiska länderna.

Karta över kajer/områden i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar (pdf)

Hamnarna i Kapellskär, 90 km norr om Stockholm, och Nynäshamn, 60 km söder om Stockholm, är uthamnar som med sina kortare inseglingsleder är utmärkta komplement.

Kapellskärs Hamn har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland.

Nynäshamns Hamn är fastlandshamn för Gotlandstrafiken och har ett fördelaktigt läge för färjetrafik till hamnar i mellersta och södra Östersjön.