Organisation

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB och bolagets styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB finns tillgängliga på Stockholms stads webbplats (extern länk). Där ligger material från samtliga bolag, fack- och stadsdelsnämnder i en gemensam sökbar databas.

Koncernledning

Verkställande direktör: Johan Castwall
Marknadschef & vice vd: Henrik Widerståhl
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Hamn- och trafikchef: Anders Nordlund
Infrastrukturchef: Per Ling-Vannerus
Fastighetschef: Karin Brofelth
Affärstödschef: Mats Lundin
Bolagsjurist & chef Juridik och samhälle: Gun Rudeberg

Vill du kontakta någon i ledningen?

Styrelse

Stockholms Hamn AB

Ordförande

Stefan Hansson (S)

Vice ordförande

Jonas Nilsson (M)

Ledamöter

Anders Djerf (V)
Lars Jilmstad (M)
Ida Karlbom (M)
Anton Lindkvist (MP)
Sebastian Panzar (S)
Ann-Katrin Åslund (FP)

Suppleanter

Hans Andersson (MP)
Anna Cederschiöld (M)
Olof Hermansson Wallentin (FP)
Christina Linderholm (C)
Maria Mustonen (V)
Göran Oljeqvist (KD)
Celeste Perez Montano (MP)
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Stefan Hansson (S)

Vice ordförande

Ulrika Falk (S)

Ledamöter

Anders Djerf (V)
Kjell Jansson (M)
Anton Lindkvist (MP)
Jonas Nilsson (M)
Ann-Katrin Åslund (FP)

Suppleanter
Berit Jansson (C)
Lars Jilmstad (M)
Ann Lewerentz (M)
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Stefan Hansson (S)

Vice Ordförande

Anna Ljungdell (S)

Ledamöter

Harry Bouveng (M)
Jonas Nilsson (M)

Suppleanter

Daniel Adborn (FP)
Celeste Perez Montano (MP)
Bodil Toll (M)