Nyheter

 • Arbetet för en minskad miljöpåverkan i Östersjön

  Sjöfarten regleras av internationella bestämmelser, bland annat MARPOL-konventionen, Helsingforskonventionen samt EU-direktiv. Det är dessa som ligger till grund för Sjöfartsverkets regler och föreskrifter.

  Publicerad:

 • Kapellskärs Hamn inviger avloppsreningsverk

  Nu tas det nybyggda avloppsreningsverket i bruk i Kapellskärs Hamn. Det ligger i hamnområdet och har uppförts av Stockholms Hamnar.

  Publicerad:

 • Stockholms Hamnar minskar användningen av fossila bränslen med 90 procent

  Stockholms Hamnar minskar sin användning av fossila bränslen med 90 procent genom att koppla upp sig mot Fortums fjärrvärmeverk i norra Värtahamnen. Samtidigt installeras ett datoriserat styr- och reglersystem för effektivare användning av resurserna.

  Publicerad:

 • 2007 nytt rekordår för Stockholms Hamnar

  2007 var ytterligare ett nytt rekordår för Stockholms Hamnar. Totalt hanterades 6 750 000 ton färjegods och 45 000 TEU, containerenheter. Det innebär en ökning på 5 respektive 19 procent.

  Publicerad:

 • Slutrapport om Navigator of the Seas anlöp

  I samband med att Navigator of the Seas anlöpte Stockholms Hamnar den 9 juni 2007, utfördes noggranna undersökningar om hur fartyget påverkade skärgården och miljön. Det här var första gången som det genomfördes både teoretiska undersökningar i simulator och praktiska mätningar på plats.

  Publicerad:

 • Stockholms Hamnar starkt på miljöområdet

  Av världens 800 största hamnar är Stockholms Hamnar en av de främsta inom miljöområdet, enligt en internationell forskningsrapport från universitetet i Montreal.

  Publicerad:

 • Östersjöregionen hetast för kryssningar

  Glöm Karibien och Söderhavet. Östersjöregionen är världens hetaste kryssningsområde och ”Destination of the Year” enligt den internationella kryssningsindustrin.

  Publicerad:

 • Kapellskär utnämnd som strategisk hamn

  Kapellskär utnämns som strategisk hamn av regeringens utredare Bengt Owe Birgersson i en rapport om vilka hamnar som ska prioriteras få statligt infrastrukturstöd. Stockholm och Nynäshamn, som också ingår i Stockholms Hamnar, anses däremot inte vara i behov av statliga bidrag.

  Publicerad:

 • Godsrekord i Stockholms Hamnar

  Godstransporterna till och från Baltikum och Polen via Stockholms Hamnar ökade kraftigt under förra året. Vid årets slut var ökningen 18 procent jämfört med 2005.

  Publicerad:

 • Miljöbojen 2006 till Björn Carlson, Baltic Sea 2020

  För sjätte året i rad delar Stockholms Hamnar ut Miljöbojen. I år tilldelas Björn Carlson priset som genom sin exceptionella donation möjliggjort grundandet av forskningsstiftelsen Baltic Sea 2020.

  Publicerad: