Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar visar ökade passagerarantal och höga godsvolymer trots vikande konjunktur

Flygbild över Stockholm Norvik Hamn i vackert kvällsljus

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Trots en vikande konjunktur är godsvolymerna fortsatt höga och antalet passagerare har ökat markant jämfört med året innan. Det visar att Stockholms Hamnars hamnar är centrala noder för hållbara godstransporter och passagerare, och att destinationen Stockholm står sig stark.

De viktiga godstransporterna genom Stockholms Hamnars hamnar har fungerat mycket väl trots det svårare ekonomiska läget och oroligheter i världen. I Sveriges nyaste hamn, Stockholm Norvik, ökade containertrafiken med 8,5 procent och roro-trafiken med hela 16,5 procent under 2022 jämfört med året innan. Antalet längdmeter gods ökade från 1,3 till 1,5 miljoner. Stockholm Norvik Hamn hade totalt 2400 fartygsanlöp under 2022 vilket är 34 procent fler än under 2021.

– Det är glädjande att Stockholms Hamnar visar starka siffror både vad gäller mängden gods och antalet passagerare. Sjöfarten är ett effektivt och miljövänligt transportsätt som skapar goda möjligheter för hela regionen att fortsätta växa, säger Clara Lindblom (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Det totala antalet längdmeter gods inom Stockholms Hamnar minskade marginellt
från 9,1 miljoner längdmeter till 8,9 miljoner. Minskningen motsvarar 1,6 procent, från mycket höga siffror under 2021.

– Vi är glada att de viktiga godstransporterna fungerar så bra trots flera tuffa år. De stabila godsvolymerna är ett tydligt kvitto på hur viktiga Stockholms Hamnars hamnar är för en hållbar varuförsörjning av Stockholmsregionen och hela Mälardalen. Med nybyggda Stockholm Norvik, som redan visar stor tillväxt, står vi dessutom starkt rustade med ökad kapacitet som ger våra kunder stora möjligheter att växa, säger Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamn.

Antalet färjepassagerare ökar markant och återhämtningen efter pandemin är mycket god. Totalt har 7,4 miljoner färjepassagerare rest via Stockholms Hamnar under 2022 vilket är en ökning med hela 67 procent mot föregående år. Det är fortfarande färre än de höga antalen innan pandemin men siffrorna pekar nu åt rätt håll.

– Det är otroligt glädjande att Stockholm står sig mycket stark som destination med kraftigt ökande antal passagerare efter pandemin. Vi välkomnar denna starka återhämtning som är så viktig för besöksnäringen, säger Stefan Scheja, marknadsansvarig färjor och kryssningstrafik på Stockholms Hamnar.

År 2022 tog Stockholms Hamnar emot 206 kryssningsfartyg, vilket är 110 fler än året innan. Antalet kryssningspassagerare var 450 000, vilket motsvarar en ökning med hela 86 procent. Det är en bra bit kvar till de rekordhöga siffrorna innan pandemin men en rejäl ökning från 2021. De lägre siffrorna inom kryssningssegmentet beror nästan uteslutande på Rysslands krig i Ukraina. Det positiva och unika i situationen är att mer än hälften av alla kryssningsfartyg valde att stanna en eller flera nätter i Stockholm istället för bara över dagen vilket är en stor vinst för Stockholms besöksnäring.

Pressbild

Till bild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se