Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Säkert vårtecken - kryssningssäsongen startar i Stockholms Hamnar

Flygbild över farleden in till Stockholm med ett pärlband av fartyg på väg in och ut

I helgen startar årets säsong för internationella kryssningsfartyg i Stockholms Hamnar när fartyget Bolette anländer till Nynäshamns hamn. Totalt är 126 fartyg inbokade under 2023, fler än i någon annan svensk hamn.

Söndag 16 april startar kryssningssäsongen i Stockholms Hamnar då årets första fartyg, Bolette, anlöper Nynäshamns hamn. Två dagar senare kommer säsongens andra kryssningsfartyg, Aidamar, till Stadsgården i Stockholm. Totalt är 126 kryssningsfartyg inbokade för säsongen som sträcker sig till slutet av oktober.

– Trots ett tufft omvärldsläge har Stockholms Hamnar flest inplanerade internationella kryssningsanlöp av alla svenska hamnar. Under ett normalår spenderar kryssningspassagerarna mer än 600 miljoner kronor i Stockholmsregionen och det betyder mycket för turistnäringen, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Intresset för Stockholm som kryssningsdestination är fortsatt stort men antal kryssningsanlöp i norra Östersjön påverkas fortfarande av kriget i Ukraina. Ett normalår anlöper fler än dubbelt så många kryssningsfartyg Stockholms Hamnars hamnar.

Kryssningsnäringen i världen har, förutom i norra Östersjön, återhämtat sig efter tuffa pandemiår. Stockholms Hamnar är sedan många år medlem i både Cruise Baltic och Cruise Europe. Fokus för båda dessa organisationer är nu bland annat att tillsammans med hamnarna i norra Östersjön – Stockholm, Helsingfors och Tallinn – satsa och planera för en återgång till normala nivåer. Det innebär för Stockholms Hamnars del anlöp av runt 300 kryssningsfartyg per säsong.

– I Stockholms Hamnar har vi höga miljömål och arbetar systematiskt med de viktiga hållbarhetsfrågorna tillsammans med kunder och andra hamnar. Bland annat samarbetar vi kring en hållbar hantering av fartygens fasta och flytande avfall. I år färdigställer vi också en elanslutning för kryssningsfartyg på Stadsgården, en av få i Europa, vilket leder till minskade utsläpp till luft från fartygen, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Stockholms Hamnar samarbetar även med andra hamnar för att öka hållbarheten inom kryssningssegmentet. Tillsammans med hamnarna Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors har man beviljats bidrag från EU för att investera i landelförsörjning för kryssningsfartyg. Elanslutning leder till att kryssningsfartyg som ligger i hamn inte behöver ha hjälpmotorerna på. För Stockholms Hamnars del omfattar satsningen kajlägena S167 (klart 2023) och S160 (klart 2024) på Stadsgården i Stockholm.

Pressbild

Till pressbild (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se