Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Milstolpe passerad i Stockholms Hamnars vätgassatsning

Projektdeltagare tittar på den blivande vätgastraktorn

Representanter från CMB.TECH, Volvo Penta, N. C. Nielsen och Stockholms Hamnar samlades i mitten av januari för en vätgasworkshop i Stockholm Norvik Hamn. Genom kreativt kunskapsutbyte är det nu möjligt att ta nästa steg och påbörja den konkreta teknikutvecklingen.

Under 2022 fattades beslut om en vätgassatsning i Stockholm Norvik som i ett första steg handlar om att konvertera arbetsfordon att kunna drivas på vätgas. Idag finns det ingen standard för den här typen av teknik, utan det krävs att alla parter arbetar tillsammans för att hitta de smartaste och bästa lösningarna. Det handlar till exempel om var vätgastanken ska placeras, hur stor den kan vara, hur tankning ska ske och hantering av risker som alltid följer med drivmedel.

Den 17 januari samlades CMB.TECH, Volvo Penta, N. C. Nielsen och Stockholms Hamnar för en workshop. Det här är nyckelspelarna i projektet där man samarbetar för att utveckla dual-fuel-lösningar för vätgasdrift i Stockholm Norvik Hamn. Ett första steg är att konvertera en konventionell roro-traktor till vätgasdrift. Den beräknas vara i drift under hösten 2023.

– Det har varit en mycket givande dag här i Stockholm Norvik, där vi brutit ny mark tillsammans. Alla parter har bidragit med sin specialistkunskap för att nå bästa möjliga lösningar vad gäller utformning av teknik och operativ hantering. Nu har vi möjlighet att gå vidare och påbörja ombyggnationen av Stockholms Hamnars roro-traktor för att nå våra högt uppsatta miljömål, säger Charlotta Solerud, miljöstrateg på Stockholms Hamnar.

Nu påbörjas alltså den konkreta teknikutvecklingen av roro-traktorn. En milstolpe har därmed passerats i detta viktiga projekt för att nå målet om noll utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet till år 2025 och helt fossilfri verksamhet till 2030.

Läs mer om vätgassatsningen