Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisning 2022

Flygbild av inloppet över Stockholm med tre stora fartyg i fonden

Året 2022 är summerat och klart. Nu finns Stockholms Hamnars års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig för nedladdning.

Här hittar du års- och hållbarhetsredovisningen