Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stort kliv för en mer hållbar hamn

Stockholms Hamnars vd Thomas Andersson på kajkanten

Stockholms Hamnar arbetar för att bli en av världens mest hållbara hamnar. En av de största miljösatsningarna i närtid är elanslutningsanläggningar för kryssningstrafiken. Dessa tas i drift 2023 och 2024 och blir de första i Sverige och en av få i Europa.

Lyssna när Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar, berättar om hur vi arbetar inom hållbarhetsområdet.


 

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och Stockholms Hamn AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

För Stockholms Hamnar är det viktigt att förbättra den egna verksamheten och samtidigt samarbeta med rederier, hyresgäster och andra intressenter för att bidra till att också minska kundernas miljöpåverkan.

Vi underlättar för våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom att:

  • elansluta fartyg
  • ta emot avfall och avloppsvatten
  • ge miljörabatter

Vi minskar vår egen miljöpåverkan genom:

  • lägre utsläpp
  • ökad återvinning av avfall
  • energibesparingar
  • att använda förnybar energi
  • medvetna val av material och kemikalier

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöarbete