Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar visar höga passagerartal och ökande godsvolymer under 2021 trots pandemi

Tre stuveriarbetare på en snöig kaj med två roro-fartyg i bakgrunden

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Under 2021 var passagerar- och godsvolymerna fortsatt höga mitt i rådande pandemi. Det visar att Stockholms Hamnars hamnar är centrala noder för hållbara godstransporter och att destinationen Stockholm står sig stark.

De viktiga godstransporterna genom Stockholms Hamnar har fungerat mycket väl genom hela pandemin. Under 2021 ökade roro-godset med sex procent jämfört med föregående år. Kapellskärs hamn är den hamn i koncernen där tillväxten är starkast, med en ökning av godshanteringen på hela 13 procent jämfört med föregående år.

– Jag är stolt och glad över att godset går så oerhört bra trots tuffa pandemiår. Tillväxten inom roro-segmentet är ett tydligt kvitto på hur viktiga Stockholms Hamnars hamnar är för en hållbar varuförsörjning i Stockholmsregionen och hela Mälardalen. Med den nybyggda hamnen Stockholm Norvik står vi dessutom starkt rustade med ökad kapacitet som ger våra kunder stora möjligheter att växa, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar.

Genom goda samarbeten för en säker och försiktig återstart med så kallade Blue cruises och Bubble cruises* tog Stockholms Hamnar emot 96 kryssningsanlöp, vilket är fler än många andra hamnar i Europa.

Färjetrafiken påverkades av restriktioner och pausad trafik på några linjer. I slutet av sommaren startade trafiken till bland annat Helsingfors och Tallinn igen. Det totala passagerarantalet nådde inte upp till de tidigare väldigt höga volymerna innan pandemin, men antalet resenärer var efter omständigheterna ändå många, och betydligt fler än 2020.

Totalt reste 4,7 miljoner kryssnings- och färjepassagerare via Stockholms Hamnar under 2021.

– Vi har fått ett värdefullt kvitto på att Stockholm som destination är oerhört populär. Nu när restriktionerna har tagits bort i Sverige och i våra grannländer ökar passagerarantalen och resandet snabbt igen. Vi ser fram emot en riktigt bra sommarsäsong och en stark återhämtning för besöksnäringen 2022, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar.

Under 2021 välkomnade Stockholms Hamnar en helt ny linje mellan Nynäshamns hamn och Rostock som drivs av Hansa Destinations. Även Stena Line satsar i Östersjön och satte under året in nya större fartyg på linjen Stockholm Norvik Hamn - Ventspils.

Nya fartyg och linjer tillsammans med ökande godsvolymer och höga passagerarantal visar att Stockholms Hamnars hamnar är centrala noder for hållbara godstransporter i Mälardalen och att destinationen Stockholm står sig stark.

 

 2021 

 2020 

 2019 

 2018 

 2017 

 Godsomsättning roro, ton  

7,1 6,7 6,9 7,1 6,9

 Passagerare, miljoner

4,7 3,6 12,1 12,1 12,0

 

* Blue cruises = kryssningar där passagerarna inte går av fartyget utan stannar ombord.
Bubble cruises = kryssningar där passagerarna lämnar fartyget i slutna sällskap och inte blandar sig med lokalsamhället.

Pressbilder på Flickr

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)
Bild 3 (extern länk)
Bild 4 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholms Hamnar
070-770 27 45, camilla.strumpel@stockholmshamnar.se