Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar välkomnar det första av 230 kryssningsfartyg

Gamla stan med ett kryssningsfartyg på Strömmen

Den 10 april kommer säsongens första kryssningsfartyg till Stockholm. Trots det oroliga omvärldsläget är säsongen väl bokad och många kryssningsfartyg stannar längre. Stockholm är en oerhört populär kryssningsdestination och ett självklart val för rederier och researrangörer.

World Odyssey är säsongens första kryssningsfartyg. Hon anlöper Frihamnen morgonen den 10 april, stannar i fyra dagar och är ett av 230 inbokade kryssningsanlöp* i Stockholm och Nynäshamn under 2022.

Många av årets kryssningsfartyg stannar längre än vanligt i Stockholm eftersom rederierna har tagit bort Sankt Petersburg från sina Östersjökryssningar. Det gör att passagerarna tillbringar mer tid i huvudstaden och ger ett större bidrag till besöksnäringen i regionen.

– Det är verkligen glädjande att kryssningssäsongen drar igång. Stockholm är en mycket populär destination och Stockholms Hamnar tar emot hela 230 kryssningsfartyg trots det oroliga omvärldsläget. De efterlängtade turisterna stannar längre än vanligt och ger en rejäl, positiv injektion till Stockholm vars besöksnäring har drabbats hårt under pandemin, säger Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB.

Kryssningsrederierna har märkt ett stort sug efter att resa när samhället öppnar upp igen efter pandemin. Rederierna tar samtidigt ett stort ansvar för att genomföra säkra resor. Stockholms Hamnar tillsammans med rederier och agenter vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och har en tät dialog med myndigheter och övriga intressenter både vad det gäller pandemi och det oroliga omvärldsläget.

– Vi för en tät dialog med kryssningsrederierna om läget vad gäller pandemin och den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden. Sedan lång tid tillbaka arbetar vi också tätt tillsammans med rederierna vad gäller miljöfrågorna. Nästa år blir det möjligt att elansluta kryssningsfartyg vid Stadsgården, säger Stefan Scheja, marknadsansvarig färjor och kryssningstrafik Stockholms Hamnar.

I Stockholms finns det sedan länge möjlighet att lämna avloppsvatten vid samtliga kajlägen. Arbete pågår också för att under 2023 färdigställa en elanslutningsanläggning för kryssningsfartyg vid Stadsgårdskajen. Anläggningen blir en av ett fåtal i Europa. Stockholms Hamnar ger även miljörabatt för att få rederierna att ta ett större ansvar vad gäller miljöåtgärder än vad lagen kräver. Läs mer om Stockholms Hamnars miljöarbete

Alla väntade kryssningsanlöp finns med i listan över fartygsanlöp samt i appen Cruise Stockholm. Observera att anlöp kan ändras, avbokas och tillkomma.

Några extra spännande anlöp

  • Första anlöp ordinarie säsong: World Odyssey 10 april
  • Rederi med flest anlöp: AIDA
  • Flitigaste besökare: AIDAdiva
  • Flest turnaround: Viking Ocean Cruises
  • Störst mätt i GT: Norwegian Getaway, 145 655 GT** (326 meter långt)
  • Längst: MSC Preziosa, 333 meter (139 072 GT)
  • Minst mätt i GT: Clio, 3 504 GT (100 meter långt)
  • Kortast: Hebridean Sky (90 meter)

* Innan Ryssland invaderade Ukraina var 300 kryssningsfartyg inbokade - nytt rekord i Stockholms Hamnar.
** GT, från det engelska gross tonnage, är bruttodräktighet som anger fartygets totala volym.

Pressbilder på Flickr

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholms Hamnar
070-770 27 45, camilla.strumpel@stockholmshamnar.se